Avizele legale

Editor

Nume companie: SC AXEREAL ROMANIA

Adresa: Bd. GHEORGHE IONESCU SISESTI 260A, AP. 8A, ET. 2, SECTOR 1, BUCURESTI

NUMAR DE TELEFON: +4021 794 76 20

E-MAIL: info.romania@axereal.com

DIRECTOR COMERCIAL: MIKAEL CHOLIERE

Gazda

Nume companie: SC AXEREAL ROMANIA

Adresa: Bd. GHEORGHE IONESCU SISESTI 260A, AP. 8A, ET. 2, SECTOR 1, BUCURESTI

NUMAR DE TELEFON: +4021 794 76 20


Termeni de utilizare

Site-ul web www.axereal.ro este administrat de Axereal Romania Ltd. (Axereal).Prin începerea utilizării acestui site, utilizatorul acceptă următorii termeni și condiții de utilizare a site-ului web.Orice informații, documente sau alte materiale scrise sunt publicate doar în scopuri informative.Axereal are toate drepturile de autor asupra conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la: fotografii, structura site-ului, materiale scrise).Sigla \"Axereal\", denumirea comercială și toate mărcile de produse care apar pe site-ul Web reprezintă proprietatea intelectuală exclusivă a Axereal,partile terțe vor folosi acele mărci numai cu acordul prealabil scris al Axereal.


Este interzisă utilizarea, modificarea, stocarea sau crearea oricărui tip de drepturi sau titluri asupra conținutului sau a oricărei părți a acestuia, fotografii, texte, mărci comerciale sau mărci sau utilizarea acestora în orice alt mod fără acordul prealabil scris al Axereal.Informațiile furnizate pe site nu vor fi considerate sfaturi profesionale. Axereal nu este răspunzător pentru daunele rezultate din deciziile de afaceri luate pe baza informațiilor care apar pe site.
În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Axereal exclude toate obligațiile care decurg din accesul continuu sau fără nici un fel la acest site web.


Axereal exclude in mod expres orice raspundere pentru orice daune si / sau pierderi rezultate din accesarea, utilizarea directa sau indirecta a site-ului sau a informatiilor, documentelor sau a altor materiale scrise disponibile pe site sau de la statutul inadecvat de utilizare a site-ului; De la funcționarea necorespunzătoare, defecțiune, posibila defalcare sau ambiguitate


Axereal nu este răspunzător pentru conținutul oricărui alt site web care poate fi accesat prin intermediul acestui site web, fie prin link sau în alt mod.


Axereal poate să modifice, să revizuiască site-ul sau să limiteze sau să înceteze accesul la site în orice moment, la discreția sa.
Întrebările sau problemele legate de utilizarea site-ului web nereglementat în acest scop sunt reglementate de legile relevante din România.